Ажлын байр

Ажлын анкет бөглөх

Санамж

  1. Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет, өргөдөл хүлээн авснаар компани нь ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй болно.
  2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу
  3. Цээж зураг болон боловсролын бичиг баримт, иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбарыг хавсаргах
  4. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, өмнө нь ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт, CV-г хавсаргаж болно.
  5. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцаан олгох боломжгүй.
  6. Бид таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.